Měření a regulace

Vždy se orientujeme na potřeby a požadavky zákazníka. Proto jsme vždy plně připraveni splnit i ty nejnáročnější požadavky.Jsme připraveni zajistit specifické technické požadavky, které zajistí maximální efektivitu všech zařízení a optimalizuji náklady na váš provoz.

V oblasti MaR máme dlouholeté zkušenosti, které neustále prohlubujeme a zdokonalujeme. Používáme nejmodernější technologie v oblasti PLC a HMI. Tyto systémy jsou vysoce sofistikované a dokáží se přizpůsobit jakémukoliv řízení automatického provozu. V současné době využíváme PLC systémy od firem UNITRONICS,TECO,AMIT a vizualizačního programu SCADA/HMI RELIANCE 4.

Programovatelný logický automat neboli PLC

(z anglického Programmable Logic Controller) je relativně malý průmyslový počítač používaný pro automatizaci procesů v reálném čase – řízení strojů nebo výrobních linek v továrně. Pro PLC je charakteristické, že program se vykonává v tzv. cyklech. V moderním pojetí je výraz PLC nahrazován výrazem PAC (z anglického Programmable Automation Controller), i když označení PLC je celosvětově hojně rozšířené a udrží se i nadále.

PLC automaty jsou odlišné od běžných počítačů nejen tím, že zpracovávají program cyklicky ale i tím, že jejich periferie jsou přímo uzpůsobeny pro napojení na technologické procesy. Převážnou část periferií v tomto případě tvoří digitální vstupy (DI) a digitální výstupy (DO). Pro další zpracování signálů a napojení na technologii jsou určeny analogové vstupy (AI) a analogové výstupy (AO) pro zpracování spojitých signálů.

S rozvojem automatizace v průmyslu jsou používány i další moduly periferních jednotek připojitelných k PLC, které jsou nazývány funkčními moduly (FM) např. pro polohování, komunikačními procesory (CP) pro sběr a přenos dat a další specifické moduly podle výrobce konkrétního systému.

V této galerii můžege vidět PLC automaty, které naše firma používá. Celý systém PLC zabudováváme do rozvaděčů dle přaní zákazníka pro technologii MaR.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vysoká odborná úroveň našich pracovníků a kvalitní technické zázemí firmy umožňuje vám nabídnout služby na profesionální úrovni v oblasti poradenské, předprojekční a projekční přípravy pro měření a regulaci. V oblasti MaR máme dlouholeté zkušenosti,které neustále prohlubujeme a zdokonalujeme. Používáme nejmodernější technologie v oblasti PLC a HMI. Tyto systémy jsou vysoce sofistikované a dokáží se přizpůsobit jakémukoliv řízení automatického provozu.

 

Reliance 4

Reliance 4 je moderní SCADA/HMI systém určený pro monitorování a ovládání průmyslových technologií a automatizaci budov.SCADA/HMI systém Reliance je inteligetní systém který čte a zapisuje adresy do PLC, díky tomu můžeme ovládat systém vzdáleně. Výhodou Reliance je archivace dat a možnost správy učtu atd. Díky velké podpoře ovladačů různých PLC automatu je možné připojit vetšinu PLC na trhu s vizualizací např Amit, Teco, Unitronics.

 

 

 

 

 

 

Ekvitermní Regulace

 

Ekvitermní regulace teploty v místnosti spočívá v nastavení teploty topné vody v závislosti na venkovní teplotě. Při nižší venkovní teplotě je požadována vyšší teplota dodávané topné vody, aby došlo k rovnováze mezi dodaným teplem a tepelnými ztrátami místnosti a teplota místnosti tak zůstala konstantní. Pro danou místnost lze stanovit soustavu tzv. ekvitermních křivek (také „topné křivky“), které popisují vzájemnou závislost teploty topné vody, místnosti a venkovní teploty. Na základě požadované teploty místnosti lze zvolit určitou křivku a podle venkovní teploty regulovat teplotu topné vody.

 

Hlavní důvody pro ekvitermní regulaci:

větší tepelná pohoda z důvodu potlačení dynamiky (kolísání) teplot v místnosti

úspora energie, vydat takový výkon, který stačí k ohřátí místnosti na požadovanou teplotu v závislosti na venkovní teplotě

ELTOSstav s.r.o.
IČO: 293 576 41
DIČ: CZ 293 576 41

KOTLÍKOVÁ DOTACE

logo Nová zelená úsporám

KOMPLEXNÍ SERVIS PRO FIRMY I DOMÁCNOSTI


QR kód firmy Eltosstav

Kontakt

ELTOSstav s.r.o. Hrádek 109, Hrádek,
okres Znojmo, 671 27
GPS coordinates: 48°46´16.731"N, 16°15´58.108"E
Phone:
+420 515 275 464
Servis 24 hodin denně
Around the clock service:
+420 602 390 521
info@eltosstav.com